Investerar i små och medelstora företag med tillväxtpotential

Grothbolagen är ett svenskt aktiebolag som investerar med eget kapital. Vi kan därför utveckla företagen via hållbara och långsiktiga lösningar i syfte att generera en bättre lönsamhet och marknadsposition på sikt. Genom att bolaget inte är uppbyggt som en fond finns ingen tidsbegränsning för våra investeringar.

Vi engagerar oss aktivt för att, tillsammans med ledningen och styrelsen, bygga företaget och skapa värdetillväxt.

Förutom aktivt styrelsearbete kan kompletterande kompetenser och kontakter tillföras när behov uppstår, exempelvis vid utarbetande av organisations- och ledningsstrategier, etablering på nya marknader, förhandlingar vid avtal, IT-lösningar, rekryteringar etc.

När ytterligare kapitalbehov uppstår i avgörande steg och tillväxtfaser, kan Grothbolagen medverka till att hitta en ändamålsenlig finansiell lösning för företaget.

Grothbolagen är ett familjeföretag som ägs av Carl och Lillemor Groth. De är specialiserade inom organisations- och ledningsstrategier samt utbildade inom ekonomi och juridik vid Lunds Universitet. De är tidigare ägare av det välrenommerade vårdboendeföretaget Partnergruppen som under tio års tid utvecklades via förvärv och organisk tillväxt, från noll till att omsätta drygt 130 miljoner kr, med ca 300 medarbetare.

Facebook Twitter E-post Skriv ut
+ share