En innovativ och skalbar verksamhetsidé med positiva effekter

Vi investerar i onoterade små och medelstora företag i mogna branscher i Sydsverige, med ett gott renommé och ett etablerat varumärke. De har också en uttalad ambition att positionera sig ytterligare på marknaden.

Företaget bör ha en genomtänkt verksamhetsidé, som bygger på en innovativ produkt eller tjänst. Det ska också finnas en tydlig skalbarhet av idén, som ger goda möjligheter till lönsamhet på en större marknad, gärna internationell.

Grothbolagen ger ökade möjligheter för ett företag att växa och utvecklas genom förvärv, geografisk expansion, lansering av nya produkter eller tjänster.

Alla bolag utvecklas utefter sina egna unika strategier, förutsättningar och möjligheter. Vi tror att unika produkter och tjänster som bidrar till social hållbarhet, innebär konkurrensfördelar på marknaden. Det är därför ett avgörande kriterium att verksamhetsidén ger positiva effekter för såväl kunderna som omvärlden i stort.

Facebook Twitter E-post Skriv ut
+ share