Investeringar

StaketLarm Sverige AB

StaketLarm ® AB är ett väletablerat säkerhetsföretag med fokus på avancerat områdesskydd. De var först på den svenska marknaden att introducera el-staketet. Företaget är beläget i Skåne men arbetar över hela södra Sverige. Kunderna finns i alla segment såsom kritisk infrastruktur, återvinning, handel, lager och logistik mm.

www.staketlarm.se


Drammen Port och Gjerdefabrikk AS

Tillsammans med Fredrik Sanne driver Grothbolagen SANGRO Invest AS. Bolagets första investering är Drammen Port og Gjerdefabrikk AS i Drammen. Bolaget arbetar med områdesskydd till både näringslivet, det offentliga och den privata marknaden i Norge.

www.gjerdefabrikken.no


Lydiagården AB

Lydiagården är en pionjär inom cancerrehabilitering och var den första i sitt slag när verksamheten startade 1992. Mer än 25 års erfarenhet och tusentals nöjda deltagare genom åren borgar för en väl genomarbetad verksamhet med mycket god kvalitet och goda resultat. Uppdragsgivare är Landstingen i Skåne, Halland, Kronoberg, Blekinge och Jönköping samt Cancer-rehabfonden.

www.lydiagarden.se


Grow wiser AB

Grow wiser är Grothbolagens konsulting del där vi hjälper företag och organisationer med deras verksamhetsutveckling. Det kan gälla både ledningsgrupper och enskilda nyckelpersoner.

www.growwiser.se


Junibostäder AB

Junibostäder är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter med ett socialt innehåll. Beståndet sträcker sig hela vägen från dagis, träningsboenden, dagcentraler till rena vårdhem med högspecialiserad vård och omsorg. Via bra samarbete med såväl kommunala som privata aktörer hjälper man personer som har svårt att få plats på den traditionella bostadsmarknaden till ett fullvärdigt och bra boende. Bolaget samägs 50/50 med Jonas Olsson (Sork Industries AB).

www.junibostader.se


Fogentreprenören i Vintrie AB

Med hög servicegrad och mångårig erfarenhet har Fogentreprenören etablerat sig som södra Sveriges ledande fogföretag. Huvudkontor i Malmö och filialkontor i Helsingborg och Kalmar tillsammans med ett 20-tal erfarna fogare ger goda förutsättningar för att vara med och leda utvecklingen även framöver. Bolaget samägs 50/50 med Jonas Olsson (Sork Industries AB).

www.byggfog.com


D&P Anläggning AB

D&P Anläggning är en lokalt mycket starkt förankrad markentreprenör med gedigen erfarenhet. Med hjälp av erfaren och kunnig personal och en modern maskinpark klarar man även komplicerade projekt. Verksamheten sträcker sig från traditionella mark- och trädgårdsanläggningar till skötsel och områdesskydd. Företaget är beläget i Eslöv och har under 25 år hjälpt kunder i hela Skåne.

www.davidssonpersson.se


Park & Vatten Skåne AB

Park & Vatten är en anläggare av utemiljöer med en stark position i Öresundsregionen. Arbetet inkluderar alla typer av markarbeten inklusive grönyteskötsel. Företaget är känt för sin spetskompetens inom vatten och avlopp. Kunderna sträcker sig från kommuner och företag till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Verksamheten utgår från Vellinge.

www.parkvatten.se


Österlens Entreprenad & Transport AB

Österlens Entreprenad & Transport AB är en väletablerad aktör inom markanläggning, grönyteskötsel och specialtransporter i sydöstra Skåne. Kombinationen av erfarna medarbetare och en mycket gedigen maskinpark har lagt grunden till en framgångsrik verksamhet. Kunderna är kommuner, byggföretag, fastighetsbolag och andra större markentreprenörer i behov av professionell hjälp

www.österlenentreprenad.se


Trans Naval AB

Trans Naval har sedan 80 talet arbetat med stängsel och områdesskydd och är idag en ledande såväl grossist som entreprenör. Med sin långa erfarenhet och sina duktiga medarbetare utvecklar man hela tiden sitt specialområde: Stängsel och skydd för djur, natur, vägar, industri, bostads- och villaområden. Som grossist säljer man produkter under eget varumärke via byggfackhandeln i hela Sverige. Företaget har ett 20-tal anställda, omsätter drygt 50 miljoner kronor med god lönsamhet och utgår från Nävlinge i Kristianstad kommun.

www.transnaval.se

Facebook Twitter E-post Skriv ut
+ share