Välkommen till Grothbolagen!

Vi investerar i etablerade företag i Sydsverige med konkurrenskraftiga affärsidéer och potential att generera tillväxt och förnyelse.

Genom att tillföra kapital, kompetens, kontaktnät och ett aktivt engagemang under avgörande utvecklingsfaser hos bolagen påskyndar vi expansion, bidrar till en god lönsamhet och stärker företagets position på marknaden.

Grothbolagen är ett familjeföretag med fokus på hållbara affärsstrategier med tydliga etiska värderingar. Vår verksamhet kännetecknas av kompetens, kvalitet och långsiktiga lösningar för företagsutveckling.

Facebook Twitter E-post Skriv ut
+ share